Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2024-2025 lĩnh vực Điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (theo Quyết định số 946/QĐ-DKVN ngày 20/02/2024)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ban hành Quyết định số 946/QĐ-DKVN ngày 20/02/2024 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHCN lĩnh vực Điện và Năng lượng tái tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PVN thông báo tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN cụ thể như sau: 

Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ tuyển chọn : 17g00 Thứ Năm, ngày 04/04/2024. 

Yêu cầu đối với hồ sơ tuyển chọn :

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). 

- Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN của PVN, bản gốc bao gồm: (i) Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN của PVN; (ii) Thuyết minh nhiệm vụ KHCN (theo mẫu); (iii) Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì; (iv) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, thư ký và thành viên thực hiện chính; (v) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài, trong đó có  kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ KHCN có thuê chuyên gia); (vi) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của tổ chức tham gia phối hợp thực hiên nhiệm vụ KHCN; (vii) Các báo giá (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KHCN; và bản sao có chứng thực bao gồm: (viii) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì (Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động (nếu có)); (ix) Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định; và (x) Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ.  

- Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: (i) Tên nhiệm vụ KHCN đăng ký tham gia tuyển chọn; (ii) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ; (iii) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ; (iv) Thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).

 Phương thức nộp hồ sơ  

- Hồ sơ phải được nộp đến PVN trước thời hạn kết thúc nhận hồ sơ tuyển chọn

- Ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển phát đến PVN (theo dấu bưu điện, trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Văn thư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (trường hợp nộp trực tiếp).

Địa chỉ nhận hồ sơ 

- Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Chi tiết vui lòng liên hệ

- Bà Lê Thị Phượng, điện thoại: 024 38252526/Máy lẻ: 7518 / 0982559116, E-mail: phuonglt02@pvn.vn  hoặc Ông Ngọ Văn Hưng, điện thoại: 024 38252526/Máy lẻ: 7512 / 0912326700, E-mail: hungnv02@pvn.vn

Tệp đính kèm: 

- Quyết định số 946/QĐ-DKVN ngày 20/02/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 

- Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ.  


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​