CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L


CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L;

Loại gói thầu: Thuê dịch vụ;

Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 ngày đào tạo;

 Loại Hợp đồng: Trọn gói.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2412/QĐ-BSR ngày 13/07/2021.

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 07/2021 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L;

3. Nguồn vốn: Mục A – Các đơn hàng lập 2021 – Phụ lục 12 – Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2021 – Ban QTNL tại Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 9/2/2021;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 07 năm 2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 29 tháng 07 năm 2021.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Nguyễn Lan Hương – Chuyên viên Văn Phòng, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8395, di động: 0906566852. Email: Huongnl@bsr.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí;

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 29 tháng 07 năm 2021.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15 ngày 29 tháng 07 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 07 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​