Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn: Mời thầu "Thuê dịch vụ thử nghiệm sơn nano tại phòng thí nghiệm theo ĐƠn hàng số 52/21 - 1113/ĐH-NCPT-E"


CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:  208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi.

Điện thoại:  02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555.

Website:   http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn.

Mã số thuế:  4300378569.

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU.

Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ thử nghiệm sơn nano tại phòng thí nghiệm theo Đơn hàng số 52/21-1113/ĐH-NCPT-E”. Loại gói thầu: Mua sắm dịch vụ.

Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ thử nghiệm sơn nano tại phòng thí nghiệm theo Đơn hàng số  52/21-1113/ĐH-NCPT-E.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 04 tháng kể từ ngày Ký Hợp đồng.

Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ thử nghiệm sơn nano tại phòng thí nghiệm theo Đơn hàng số 52/21-1113/ĐH-NCPT-E.

Nguồn vốn: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ. (Căn cứ Mục I.2.4 Phụ lục I.1 đính kèm Quyết định số 2201/QĐ-BSR ngày 30/6/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2020 của BSR)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: từ   07 giờ 30, ngày 22 tháng 07 năm 2021 đến trước 9 giờ 00, ngày 05 tháng 08 năm 2021.

Địa điểm phát hành HSYC: Ban Nghiên cứu và Phát triển, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu, Điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8690, Di động 036.2705.402; email: thunt@bsr.com.vn,  trong giờ hành chính).

Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 05 tháng 08 năm 2021.

Thời điểm mở thầu:    09 giờ 15, ngày 05 tháng 08 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 07năm 2021.

Đại diện hợp pháp của bên mời thầuBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​