Ủy ban QLVNN mong muốn Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi cho Petrovietnam, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước
Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về việc đóng góp các ý kiến vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN chủ trì buổi làm việc, cùng dự có đại diện Vụ Năng lượng của Ủy ban. Về phía Petrovietnam có đồng chí Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV, đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc, cùng đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã báo cáo lãnh đạo Ủy ban QLVNN về các nội dung Tập đoàn kiến nghị, sửa đổi đối với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), trong đó tập trung vào các nội dung quan trọng có ảnh hưởng đến trong quá trình triển khai các hoạt động dầu khí. Với nguyên tắc xây dựng, sửa đổi bổ sung Luật Dầu khí trên cơ sở 6 nhóm chính sách lớn mà Bộ Công Thương trình Chính phủ tại Tờ trình số 9601/TTr-BCT ngày 14/12/2020 về đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (thay thế Luật Dầu khí 1993, sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2008) và Công văn số 5233/DKVN-PC&KTr ngày 06/09/2021 của Petrovietnam về Dự thảo lần 02 Luật Dầu khí (sửa đổi), Petrovietnam đã đề xuất các nội dung trên cơ sở nhận diện các bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Dầu khí hiện hành nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các nội dung của Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và thiết lập khung pháp lý phù hợp để thúc đẩy và phát triển hoạt động dầu khí, khôi phục tính hấp dẫn cho môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, thu hút nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo Ủy ban QLVNN ghi nhận, đánh giá cao các đề xuất, góp ý của Petrovietnam về việc điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Với vai trò là Cơ quan đại diện Chủ sở hữu, Ủy ban QLVNN mong muốn Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi cho Petrovietnam trong quá trình triển khai hoạt động dầu khí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban QLVNN đề xuất sẽ cùng Petrovietnam tổ chức các hội thảo lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các tổ chức cá nhân có liên quan để có ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​