Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) đợt 6.

 

Hội đồng gồm 23 thành viên do PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chủ tịch. Hai phó chủ tịch là GS. Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

20 ủy viên của Hội đồng là các GS, PGS.TS đến từ các đơn vị: Viện Cơ học Việt Nam; Ban Chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ KH&CN; Bộ Quốc phòng; Hội đồng Lý luận Trung ương; Hội Hóa học Việt Nam; Ban Chủ nhiệm Chương trình KC.10/16-20; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Dược Hà Nội; Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 5/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội đồng có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định thành lập, Thành viên Hội đồng và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định. Bộ KH&CN là cơ quan Thường trực của Hội đồng. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ KH&CN để giải quyết công việc.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng được Bộ KH&CN bố trí trong kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2021. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được xét tặng và công bố 5 năm một lần. Đến nay, Nhà nước đã tiến hành tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN 5 đợt vào các năm 1996, 2000, 2005, 2010, 2015 và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN 4 đợt vào các năm 2000, 2005, 2010, 2015.

Theo quy định, tác giả có công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được nhận Bằng Chứng nhận Giải thưởng cùng số tiền tương đương 270 lần (đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh) và 170 lần (đối với Giải thưởng Nhà nước) mức lương cơ sở tại thời điểm có quyết định giải thưởng.

Qua 5 lần tổ chức, đã có 234 công trình được tặng giải thưởng, trong đó 93 công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và 141 công trình đạt Giải thưởng Nhà nước.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​