Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2022
Để ghi nhận kết quả đã đạt được của các đơn vị trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN), ngày 06/9/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 5067 QĐ-DKVN về việc khen thưởng cho 06 tập thể tiêu biểu trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phẩn Lọc hóa Dầu Bình Sơn, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng Công ty Khí Viết Nam - CTCP, Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP, Tổng công ty Vận tải Dầu khí, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác TT&VHDN giai đoạn 2020 - 2022

 

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác TT&VHDN giai đoạn 2020 - 2022

 

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác TT&VHDN giai đoạn 2020 - 2022

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác TT&VHDN giai đoạn 2020 - 2022

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác TT&VHDN giai đoạn 2020 - 2022

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác TT&VHDN giai đoạn 2020 - 2022

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác TT&VHDN giai đoạn 2020 - 2022

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác TT&VHDN giai đoạn 2020 - 2022

Thiết kế: Duy Tiến


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​