Công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Petrovietnam quan tâm và ngày một tốt hơn
Ngày 29/9, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Liên lạc hưu trí nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Liệu - Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn; đồng chí Hoàng Xuân Hùng - Phó Trưởng Ban, Tổng thư ký Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Báo cáo kết quả công tác chăm lo người lao động hưu trí, đồng chí Nguyễn Việt Nga - Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn cho biết: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị trong toàn Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách bởi tác động của nền kinh tế toàn cầu và cả nước.

Tuy nhiên, với nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị, điều hành, Petrovietnam duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, hiệu quả. Công tác chăm lo người lao động hưu trí gắn với thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Tập đoàn. Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4496/QĐ-DKVN ngày 14/8/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, công tác chăm lo cho người lao động hưu trí được duy trì liên tục trong những năm qua và trong năm 2023.

Để nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của các cán bộ hưu trí, trong giai đoạn 2019 - 2023, Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn đã tổ chức 1 Hội nghị về công tác cán bộ hưu trí; 1 Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội; 1 Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm 2022; 1 Hội nghị công tác chăm lo người lao động hưu trí năm 2023; 3 cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế người cao tuổi.

Tính đến hết tháng 9/2023, tổng số người lao động hưu trí trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 8.909 người (tăng 674 người so với năm 2022), sinh hoạt tại 24 đơn vị (trong đó nhiều nhất là Ban Liên lạc hưu trí Vietsovpetro với 2.935 thành viên và ít nhất là Ban Liên lạc hưu trí PVU và DQS có 05 thành viên). Riêng Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn (gồm cơ quan Công ty mẹ, PVU, PVCollege, VPI, các POC và Ban QLDA trực thuộc Tập đoàn) có 875 hội viên.

Công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Petrovietnam quan tâm và ngày một tốt hơn

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong quá trình hoạt động, Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn đã phối hợp với Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp phát huy tốt vai trò là đầu mối phối hợp giúp lãnh đạo Tập đoàn theo dõi, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thành viên Tập đoàn trong công tác chăm lo người lao động hưu trí, thực hiện các chế độ, chính sách nhằm động viên, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động hưu trí. Qua đó, việc chăm lo người lao động hưu trí trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát, sửa đổi, ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Liên lạc hưu trí đơn vị; thực hiện kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Liên lạc hưu trí, đảm bảo đầy đủ thành phần, số lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Trong cơ cấu các ban liên lạc hưu trí đều có sự tham gia của lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác hưu trí, chủ tịch công đoàn, cán bộ lãnh đạo phụ trách các ban chuyên môn.

Đến tháng 9/2023, đã có 18/24 đơn vị đã sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc hưu trí theo Quy chế năm 2019 của Tập đoàn, 3 đơn vị (PV GAS, PETROCONs, PV Drilling) đang hoàn thiện thủ tục để ban hành trong quý III/2023; một số đơn vị như DQS, PVE do số lượng người hưu trí còn ít (5-6 người) nên chưa ban hành Quy chế và không thành lập Ban Liên lạc hưu trí.

Cùng với chính quyền, Ban Liên lạc hưu trí, các tổ chức đoàn thể cũng tham gia tích cực chăm lo người lao động hưu trí là hội viên của tổ chức đoàn thể. Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2022 với chương trình xây nhà nghĩa tình dầu khí, đã hỗ trợ cho một số trường hợp cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại PTSC, VPI với số tiền trên 300 triệu đồng; năm 2023 với chương trình Mái ấm công đoàn là 520 triệu đồng.

Công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Petrovietnam quan tâm và ngày một tốt hơn

Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng khẳng định, thời gian qua, công tác chăm lo người lao động hưu trí được đảng ủy, lãnh đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao và triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng về chất lượng và số lượng các hoạt động triển khai. Công tác chăm lo đối với người lao động hưu trí bằng những hình thức sáng tạo, phù hợp đã tạo dấu ấn sâu đậm giữa các thế hệ người dầu khí.

Các kết quả đã đạt được thực sự có ý nghĩa sâu sắc với những người lao động hưu trí dầu khí, các chế độ, quyền lợi, chính sách đãi ngộ, chăm lo cho người hưu trí thực sự là nguồn động viên tinh thần, thể hiện rõ nét giá trị cốt lõi của văn hóa Petrovietnam trong ứng xử đối với người lao động hưu trí; là nét văn hóa riêng của Petrovietnam, là chất keo gắn kết giữa các thế hệ người lao động dầu khí với nhau và với sự phát triển của Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường, nhưng yêu cầu về công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Tập đoàn quan tâm và ngày một tốt hơn. Hiện nay, cả nước chỉ duy nhất Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức được việc chăm lo theo hệ thống, đảm bảo sự theo dõi, điều hành xuyên suốt. “Hiện nay, có nhiều lao động hưu trí có con em cũng làm việc trong ngành Dầu khí, do đó, việc quan tâm đến người lao động hưu trí chính là quan tâm đến gia đình người hoạt động dầu khí, quan tâm đến tương lai của người hưu trí sau này”.

Công tác chăm lo cho người lao động hưu trí luôn được Petrovietnam quan tâm và ngày một tốt hơn

Đồng chí Nguyễn Đăng Liệu - Trưởng Ban Liên lạc hưu trí phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Liệu đề nghị Tập đoàn và các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho người lao động hưu trí, tạo phong trào sâu rộng trong toàn Tập đoàn và sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức đoàn thể cùng chính quyền chăm lo cho người lao động hưu trí ngày càng tốt hơn; trong đó công đoàn các cấp tiếp tục phối hợp với chuyên môn cùng chung tay chăm lo cho người lao động hưu trí, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, nghĩa tình dầu khí.

Đồng chí Nguyễn Đăng Liệu cũng nhấn mạnh, Ban Liên lạc hưu trí ngoài trách nhiệm làm cầu nối người về hưu với Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn, cũng sẵn sàng tham gia, tư vấn cho Tập đoàn khi cần thiết; đồng chí cũng đề nghị các cán bộ hưu trí sẽ tích cực tham gia, cho ý kiến khi Tập đoàn tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Quang Phú


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​