Tạp chí Dầu khí số 5 (05/2022)


Kinh tế - Quản lý Dầu khí

Xu hướng phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thăm dò - Khai thác Dầu khí

Lựa chọn dung dịch khoan cho các giếng khoan có hàm lượng khí CO2 cao tại bể Sông Hồng

Đặc điểm sinh địa tầng và chính xác hóa ranh giới giữa trầm tích Miocene và Oligocene khu vực phía Bắc bể Malay - Thổ Chu

Công nghệ Dầu khí

Nghiên cứu chế tạo hệ lớp phủ composite chống ăn mòn đường ống kim loại tại vị trí gối đỡ

Công nghiệp Điện

Thu hồi nhiệt từ dòng khói thải ra khỏi hệ thống lò hơi thu hồi nhiệt bằng chu trình rankine hữu cơ tại Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 & 2 để sản xuất thêm điện


Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​