Tạp chí Dầu khí số 4 (04/2022)


Thăm dò - Khai thác Dầu khí

Tích hợp phương trình điện trở điện dung cải tiến và tỷ phần dòng chảy Gentil trong dự báo khai thác: Vấn đề và giải pháp

Giải pháp phục hồi hiệu suất của giếng khai thác qua các thí nghiệm bơm ép trên mẫu lõi bằng hệ thiết bị bơm ép đa năng

Công nghệ Dầu khí

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ composite epoxy/graphene chống ăn mòn kim loại

Kinh tế - Quản lý Dầu khí

Các nhân tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2022

 

 Xem chi tiết

 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​