Tạp chí Dầu khí số 8 (08/2022)


Thăm dò - Khai thác Dầu khí

Sử dụng tài liệu địa chấn và giếng khoan để dự báo áp suất thành hệ trước khi khoan: Nghiên cứu cụ thể tại một số giếng khoan bể Cửu Long và bể Sông Hồng

Nghiên cứu chế tạo phụ gia giãn nở PVChem MgO và thiết lập đơn vữa xi măng trám giếng khoan nhằm ngăn chặn hiện tượng khí xâm nhập và dịch chuyển

Kinh tế - Quản lý Dầu khí

Xây dựng mô hình kinh tế phục vụ công tác quản lý các dự án phát triển khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

An toàn - Môi trường Dầu khí

Đánh giá phân bố nhiệt độ bề mặt khu vực liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat và Sentinel 2

Xem chi tiết 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​