Tạp chí Dầu khí số 11 (11/2022)Thăm dò - Khai thác Dầu khí

Nâng cao chất lượng mô hình mô phỏng khai thác trên cơ sở ứng dụng kết quả phương pháp xử lý tín hiệu phi tuyến

Phân bố của trùng lỗ bám đáy lớn trong trầm tích đá vôi Miocene khu vực Trung tâm và Đông Nam bể Nam Côn Sơn

Hóa - Chế biến Dầu khí

Xu hướng phát triển hóa dầu và khả năng tích hợp vào nhà máy lọc dầu có phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Công nghệ Dầu khí

Đánh giá hiệu quả của lưới lọc trong thiết kế kiểm soát cát thông qua

thí nghiệm lưu giữ cát

 Xem chi tiết

 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​