TẠP CHÍ DẦU KHÍ ( SỐ 11/2021)


Lời giới thiệu của Tổng biên tập Tạp chí Dầu khí

Tiêu điểm

Infographic: Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Infographic: Những mốc son trên chặng đường phát triển

Chủ tịch HĐTV PVN Hoàng Quốc Vượng: Phát triển PVN thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và khu vực

Infographic: Kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam trong 10 tháng đầu năm 2021

PVN định hướng phát triển năng lượng hydro nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững

Chuyển đổi số trong hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí

PVN thích ứng và tận dụng trạng thái "bình thường mới"

Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các thân dầu trong đá móng granitoid trước Đệ Tam bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam

Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” và các mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam Việt Nam

Nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90 m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam

Tin/bài/ảnh về hoạt động của PVN trong các lĩnh vực dầu khí

 Thăm dò - Khai thác Dầu khí

Tìm kiếm, thăm dò và phát hiện dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ: Tư liệu, sự kiện và bài học kinh nghiệm.

Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn và chế tạo hệ hóa phẩm VPI SP để áp dụng thử nghiệm công nghiệp nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu cho mỏ dầu tại bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam

Kinh tế - Quản lý Dầu khí

Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam gắn với an ninh năng lượng - kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khí ở Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước

Hóa - Chế biến Dầu khí

Nghiên cứu khả năng sản xuất acid sulfuric (H2SO4) từ nguồn nguyên liệu lưu huỳnh/chứa lưu huỳnh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

 Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​