TẠP CHÍ DẦU KHÍ ( SỐ 01/2022)
Thư chúc Tết của Tổng biên tập Tạp chí Dầu khí

Tiêu điểm 


Infographic

Petrovietnam tối ưu hóa nguồn lực, hướng tới phát triển bền vững

Vietsovpetro khai thác trên 2,9 triệu tấn dầu trong năm 2022

PVEP tận thăm dò tại các dự án đang khai thác

BIENDONG POC chuẩn bị kế hoạch khoan đan dày 

PV GAS tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khí

PV POWER tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ điện khí LNG

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tối ưu cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường

PVOIL triển khai hiệu quả các chuỗi liên kết giá trị

PVFCCo tập trung xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

PVCFC thích ứng linh hoạt, đổi mới sáng tạo

VPI cạnh tranh về công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực

 Thăm dò - Khai thác Dầu khí  Nghiên cứu kỹ thuật nghịch đảo vận tốc (Tomography) theo thời gian truyền

Hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu quy mô pilot áp dụng thử nghiệm công nghiệp cho đối tượng đại diện thuộc trầm tích Miocene mỏ Bạch Hổ, bể Cửu Long
 Kinh tế - Quản lý Dầu khí

  Quản lý nhà nước về dầu khí: Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra

 An toàn - Môi trường Dầu khí

 Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của các tập đoàn dầu khí và đề xuất một số định hướng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 Dầu khí thế giới  Dự báo thị trường dầu thô thế giới trong năm 2022

10 phát hiện dầu khí lớn nhất thế giới trong năm 2021

 Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​