TẠP CHÍ DẦU KHÍ ( SỐ 12/2021)Lời giới thiệu của Tổng biên tập Tạp chí Dầu khí


Năng lượng mới


Tìm kiếm hydrogen tự nhiên trong lòng đất - Nguồn năng lượng mới cho tương lai

Chuỗi cung ứng và các công nghệ sản xuất hydrogen 

Công nghệ sản xuất hydrogen sạch và nguyên/nhiên liệu tổng hợp dựa trên hydrogen

Thị trường tiềm năng và tác động của sự phát triển hydrogen xanh đến năm 2050 tại Việt Nam 

Công nghệ ứng dụng hydrogen và hệ thống năng lượng thông minh thân thiện với môi trường 

Kinh nghiệm vận hành nhà máy sản xuất hydrogen xanh từ điện gió tại Đức và mô hình áp dụng cho Việt Nam 

Các yếu tố khách quan và chính sách của các quốc gia ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường hydrogen 

Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu trước xu hướng chuyển dịch năng lượng

 Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​