Tạp chí Dầu khí số 12 (12/2022)


Thăm dò - Khai thác Dầu khí

Ứng dụng nanosilica biến tính cho tăng cường thu hồi dầu tầng móng mỏ Bạch Hổ

Phân tích, lựa chọn chế độ khai thác tối ưu cho đối tượng móng mỏ Bạch Hổ

Nghiên cứu đánh giá nhiễm bẩn cặn sa lắng trong lòng giếng, thiết bị lòng giếng và các phương pháp giám sát, xử lý đã được áp dụng ở bể Cửu Long

Hóa - Chế biến Dầu khí

Nghiên cứu khả năng tích hợp hydrogen xanh vào Nhà máy Đạm Cà Mau

Nghiên cứu - Trao đổi

Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng và những thách thức đặt ra cho ngành năng lượng Việt Nam

An toàn - Môi trường Dầu khí

Bảo vệ môi trường trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam

 

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​