Pertamina đặt mục tiêu khoan 300 giếng trong năm nay
Tập đoàn dầu khí quốc gia Indonesia, Pertamina, đặt mục tiêu khoan 300 giếng trong năm nay nhằm gia tăng sản lượng khai thác lên trung bình 928.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày (boepd), trong đó sản lượng khí dự kiến nâng lên 514.000 boepd. Công ty dự định sẽ khoan 120 giếng tại Lô Mahakam mới được mua lại ở Đông Kalimantan, vốn có sản lượng đang sụt giảm cũng như khoan 40 giếng tại Lô Sanga-Sanga.

Pertamina thông qua công ty con Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) đã tiếp quản điều hành Lô Sanga-Sanga vào ngày 08/8/2018 từ Công ty Virginia Indonesia (VICO) – một công ty dầu khí của Mỹ đã điều hành Lô này trong hơn bốn thập kỷ.

 

Một giàn khoan ngoài khơi ở Lô Mahakam

Công tác thăm dò dầu khí đóng vai trò quan trọng đối với Indonesia bởi trữ lượng dầu khí xác minh của quốc gia này chỉ ở vào khoảng 3,2 tỷ thùng, chiếm 0,2% trữ lượng xác minh của thế giới. Indonesia là nước nhập khẩu dầu từ năm 2004 và hiện tại tiêu thụ khoảng 1,5 triệu thùng dầu, trong đó nguồn trữ lượng trong nước chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu.

Ngoài việc tăng cường khoan thăm dò, Pertamina còn có kế hoạch nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR) tại các giếng hiện tại bằng phương pháp bơm ép nước, sử dụng carbon dioxide hoặc các hóa chất khác. Công ty cũng có kế hoạch mua lại các mỏ dầu khí đang khai thác tại các nước khác.(JP, 05/3) 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​