Ngành dầu khí Malaysia thành công khi trao vai trò đặc biệt cho Petronas
Việc quản lý nhà nước về dầu khí tại Malaysia được áp dụng theo mô hình chính phủ thực hiện chức năng hoạch định và ban hành các chính sách.

 

Thủ tướng Chính phủ Malaysia là cấp quản lý cao nhất quy định và ban hành các chính sách liên quan đến năng lượng quốc gia, bao gồm dầu khí. Hội đồng tư vấn dầu khí quốc gia Malaysia chịu trách nhiệm tư vấn cho Thủ tướng về các vấn đề chính sách, lợi ích quốc gia và các vấn đề liên quan đến dầu khí.

Công ty dầu khí quốc gia Malaysia - Petroliam Nasional Berhad (Petronas) được trao quyền thực hiện cả 3 vai trò: Tham gia hoạch định, ban hành các chính sách về dầu khí; Quản lý nhà nước về dầu khí; Đầu tư trực tiếp vào hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Malaysia.

Theo đó, Luật Phát triển Dầu khí (Petroleum Development Act - 1974) trao quyền sở hữu toàn bộ tài nguyên dầu khí của Malaysia cho Petronas. Từ đó, Petronas có thể trực tiếp đầu tư, điều hành hoạt động thăm dò khai thác dầu khí thông qua công ty con (Petronas Carigali); đồng thời Petronas cũng tham gia cùng với Ban Kinh tế Kế hoạch (thuộc Văn phòng Thủ tướng) xây dựng các chính sách về dầu khí trong tổng thể các chính sách về năng lượng.

Vai trò quản lý hoạt động thượng nguồn của Petronas được thực hiện thông qua đơn vị quản lý dầu khí của Malaysia (Malaysia Petroleum Management - MPM) để quản lý, giám sát mọi vấn đề liên quan từ khi hình thành dự án, lựa chọn nhà thầu, đám phán ký kết hợp đồng dầu khí cho đến công đoạn triển khai và kết thúc dự án.

Cụ thể, nhà thầu khi muốn tham gia vào hoạt động thăm dò và khai thác tại quốc gia có sản lượng dầu khí lớn thứ 2 ở Đông Nam Á, phải có được giấy phép từ Petronas. Thông qua MPM, Petronas ký kết hợp đồng với các công ty dầu khí và chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động.

Petronas xây dựng và ban hành Hệ thống quy trình hướng dẫn đối với hoạt động thăm dò khai thác dầu khí (PPGUA), bao gồm đầy đủ các thủ tục từ khi ký kết hợp đồng, tiến hành hoạt động thăm dò, khoan, phát triển mỏ, khai thác dầu khí… Ngoài việc cấp phép, cần có sự chấp thuận của Thủ tướng, các quy trình liên quan khác được quy định trong PPGUA.

PPGUA không có quy định riêng về phê duyệt báo cáo trữ lượng đối với phát hiện dầu khí thương mại được đưa vào phát triển, mà được xem xét trong quy trình phê duyệt Báo cáo kế hoạch phát triển mỏ (FDP).

Đơn vị quản lý dầu khí của Malaysia thành lập Hội đồng đánh giá kỹ thuật (TRC) và Hội đồng đánh giá thực hiện (ERC) đóng vai trò tư vấn kỹ thuật cho Petronas trong quá trình đánh giá FDP. FDP cuối cùng được MPM phê duyệt sau khi nhận được chứng thực của các bên tham gia trong hợp đồng.

Được biết, kể từ năm 1976, Malaysia áp dụng hình thức hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) trong hoạt động Thăm dò - Khai thác dầu khí và luôn có sự thay đổi linh hoạt để phù hợp với các điều kiện đặc thù về tài nguyên dầu khí.

Được biết, từ năm 2019, với các mỏ có quy mô nhỏ (trữ lượng dưới 15 triệu thùng dầu), Petronas đã và đang nghiên cứu mẫu PSC mới (SFA PSC) theo hướng đơn giản hóa các thủ tục.

Bình An


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​