Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

Giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh nhận Bằng khen của Thủ tướng
Giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh, Phòng Vận hành - Khai thác, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Ngày 9/6, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và sẽ tổ chức khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh, Phòng Vận hành - Khai thác, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vinh dự là một trong số các cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng trong đợt này.


Giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh tại Lễ báo công dâng Bác ở Quảng trường Ba Đình

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh vinh dự là một trong 6 cá nhân đại diện cho tập thể cán bộ, người lao động Dầu khí tham luận về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh được đề bạt làm quyền giàn trưởng cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh, cùng 1 giàn xử lý trung tâm và 1 kho nổi vào năm 33 tuổi. Thời điểm đó, anh là giàn trưởng trẻ tuổi nhất trên Biển Đông. 2 tháng sau, anh được kết nạp Đảng ngay trên thềm lục địa phía Nam, nơi giàn khoan xa nhất của Tổ quốc đúng vào thời điểm giàn xử lý trung tâm đón dòng khí đầu tiên (first gas).

Trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh với cương vị là giàn trưởng đã cùng tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm được giao. Đến thời điểm hiện tại, cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh đang duy trì nộp ngân sách Nhà nước ít nhất 1 triệu USD/ngày.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​