Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KHCN năm 2023
Ngày 24/5/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có Quyết định số 3459/QĐ-DKVN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt hàng thực hiện năm 2023, lĩnh vực An toàn Bảo vệ Môi trường Dầu khí và lĩnh vực Hóa Chế biến Dầu khí. Ngày 07/7/2023 là thời hạn để các tổ chức quan tâm gửi Hồ sơ đăng ký tuyển chọn đến PVN.

PVN thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký tuyển chọn đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng các quy định của Việt Nam về ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở, dự án dầu khí và đề xuất cập nhật Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi”, cụ thể như sau:
Thời gian nhận Hồ sơ: trong vòng 10 ngày kể từ ngày 17/7/2023.
-       Hồ sơ phải được nộp đến PVN trước thời hạn kết thúc nhận hồ sơ tuyển chọn.
-       Ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển phát đến PVN (theo dấu bưu điện, trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Văn thư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (trường hợp nộp trực tiếp).
Địa chỉ nhận Hồ sơ: Ban Công nghệ An toàn Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Tệp đính kèm:
-         Quyết định số 3459/QĐ-DKVN ngày 24/5/2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
-         Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​