Quý I/2023: PVFCCo nỗ lực vượt thách thức
Quý I/2023 đối với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có thể nói là một trong những khoảng thời gian đối diện với nhiều thách thức nhất.

Xác định năm 2023 là năm vô cùng khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy/Tập thể lãnh đạo PVFCCo đã nhận diện và ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt. Cùng với kinh nghiệm hơn 20 năm xây dựng và phát triển, PVFCCo đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023.


Hội nghị sơ kết công tác Quý I năm 2023 của PVFCCo

Cụ thể, về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ TCT được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng: Công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống, khơi dậy và tái tạo văn hoá PVFCCo được đẩy mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền phong phú, thiết thực đã tạo hiệu ứng tích cực trong nội bộ TCT và bên ngoài; Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện đúng quy định, phù hợp với tình hình đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội TCT được quan tâm sâu sát, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đồng hành hoạt động SXKD của TCT.

Về công tác sản xuất kinh doanh, PVFCCo triển khai nhiệm vụ Quý 1/2023 trong bối cảnh kinh tế thế giới, thị trường năng lượng, thị trường tài chính tiếp tục có những biến động nhanh, khó dự báo. Kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trong nước, thị trường phân bón cạnh tranh cao và biến động khó lường; Giá khí đầu vào tăng 12% so với kế hoạch, giá bán phân bón trên thị trường giảm nhanh làm ảnh hưởng sản lượng và hiệu quả kinh doanh, sức mua của khách hàng, người nông dân yếu...


Nhờ thực hiện đồng bộ và linh hoạt các giải pháp, PVFCCo hạn chế phần nào tác động bất lợi từ những khó khăn của thị trường, cơ bản đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023

Song do đã xác định, dự báo trước sẽ gặp nhiều khó khăn hơn là thuận lợi ngay từ cuối năm 2022, tập thể PVFCCo đã chủ động bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là biến động giá dầu, khí và phân bón để có các giải pháp quản trị, điều hành linh hoạt từ sản xuất đến tổ chức kinh doanh. Tổng công ty đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, tổ chức nhiều cuộc họp các cấp/liên tịch để đưa ra các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

Ban lãnh đạo TCT đã kịp thời chỉ đạo tập trung nguồn lực để vận hành các xưởng sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ được thực hiện thành công, hiệu quả, tiết kiệm; Kiểm soát/tiết giảm chi phí; Bám sát thị trường, các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác dự báo, để chủ động các kịch bản và giải pháp điều hành SXKD phù hợp. Đẩy mạnh xuất khẩu khi nhu cầu phân bón trong nước thấp, tiến tới duy trì tồn kho hợp lý; Khai thác tối đa lợi thế, cơ hội và các nguồn lực của TCT để tăng năng suất, tăng hiệu quả trong tất cả các mặt hoạt động; Tăng cường chiến lược marketing;...

Các giải pháp được thực hiện đồng bộ và linh hoạt, giúp TCT hạn chế phần nào tác động bất lợi từ những khó khăn của thị trường, cơ bản đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023.


Công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ/ được thực hiện thành công, hiệu quả, tiết kiệm

Theo đó, sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ ước 216.246 tấn – ước đạt 107% KH Quý I và 28% KH năm 2023; Sản lượng kinh doanh Urê Phú Mỹ đạt 213.167 tấn – ước đạt 116% KH Quý I và 27% KH năm 2023; tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 3.264 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 300 tỷ đồng...

Theo dự báo, những khó khăn từ chính trị, kinh tế thế giới cũng như trong nước sẽ tiếp tục ảnh hưởng tương tự như Quý I/2023. Trong quý II và thời gian còn lại của năm 2023, để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 được giao, PVFCCo đã phân tích, trao đổi, thống nhất giải pháp và ban hành Nghị quyết liên tịch; trong đó xác định các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp, phân công tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, luôn theo dõi sát sao, đánh giá, dự báo những tác động để điều hành linh hoạt và có những cập nhật điều chỉnh kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.


PVFCCo sẽ tập trung nguồn lực để vận hành Nhà máy và các Xưởng sản xuất bảo an toàn, ổn định trong thời gian tới

Cụ thể trong sản xuất, PVFCCo sẽ tập trung nguồn lực để vận hành Nhà máy và các Xưởng sản xuất bảo an toàn, ổn định. Trong kinh doanh: tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường, tình hình tiêu thụ trong nước cũng như theo sát sự biến động của thị trường thế giới để đưa ra các quyết định kinh doanh tối ưu; phát triển các thị trường mới; tập trung đẩy mạnh công tác quyết toán dự án, ….

Với sự quyết tâm cao nhất, tập thể PVFCCo kỳ vọng sẽ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà được giao trong năm 2023.

L.Trúc


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​