Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác tổ chức nhân sự và đào tạo
Chiều ngày 22/5/2015 tại Trường Cao đẳng nghề Dầu khí, TP. Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức thành công “Hội nghị công tác tổ chức nhân sự và đào tạo” dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh và Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Lê Minh Hồng.

Về dự hội nghị còn có các đồng chí trong Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí phụ trách công tác tổ chức nhân sự và công tác đào tạo của các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Hội nghị là dịp tổng kết công tác tổ chức nhân sự của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong giai đoạn 2012-2014 và đưa ra phương hướng giai đoạn 2015-2016; tổng kết công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2009-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020.

Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh (phải) và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Minh Hồng chủ trì Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2012-2014 của Ban Tổ chức nhân sự khẳng định: Trong thành quả chung của ngành dầu khí thời gian qua có phần đóng góp tích cực của công tác tổ chức nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, lao động tiền lương, chế độ chính sách và công tác đổi mới doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/12/2014 tổng số lao động việc làm trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 55.488 người, trong 3 năm từ 2012-2014, số lượng lao động trong ngành dầu khí tương đối ổn định, số lượng lao động hằng năm tăng/giảm khoảng 200 lao động. So với năm 2012, mức tiền lương bình quân tăng trung bình trong 2 năm 2013, 2014 là 7%.

Trong 3 năm qua, trong cơ chế chính sách lao động, tiền lương tại Tập đoàn có nhiều bước chuyển biến, đột phá. Tập đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện thí điểm hệ thống quản lý nguồn nhân lực theo năng lực nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, bố trí và sử dụng lao động. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách cán bộ nhân viên làm việc tại các lĩnh vực khâu sau, khâu đầu ở trong và ngoài nước; chính sách nhân viên áp dụng đối với cán bộ Tập đoàn làm việc tại Rusvietpetro, Gazpromviet. Hoàn thiện và liên tục xây dựng và sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy định quy trình về công tác tiền lương và chế độ chính sách trong Tập đoàn, bao gồm các khối đơn vị thành viên, các JOC, Vietsovpetro, các dự án nước ngoài và văn phòng đại diện của Tập đoàn ở nước ngoài nhằm động viên, khuyến khích và thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó của người lao động với Tập đoàn.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Bà Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn khẳng định: Trong mục tiêu tổng quát của chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2015 và định hướng 2025, Tập đoàn đã và tiếp tục xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học – công nghệ và công nhân kỹ thuật dầu khí Việt Nam đồng bộ, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ, nghiệp vụ quản lí và điều hành ngang tầm quốc tế, để tự điều hành các hoạt động dầu khí trong và ngoài nước với hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam. Xứng đáng là Tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước.

Để công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và định hướng 2025 đạt kết quả cao, Ban đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn đã đưa ra một số nhiệm vụ cốt lõi và kế hoạch này đã bám sát chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Minh Hồng trong giai đoạn 3 năm qua, công tác nhân sự- đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn đã làm được rất nhiều việc, có nhiều kết quả cao tuy nhiên vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế vừa chủ quan vừa khách quan. Hội nghị lần này là dịp tổng kết và ghi nhận ý kiến đóng góp của các đơn vị trong công tác nhân sự, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để qua đó, Ban Tổ chức nhân sự và Ban Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn chắt lọc những kiến nghị mang tính đổi mới, đột phá bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020. Đây là một trong những nhiệm vụ chính, cốt lõi, có ý nghĩa mang tính đột phá đối với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh đánh giá, các báo cáo tổng kết của Ban tổ chức nhân sự và Ban đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn đã cho cái nhìn tổng quan, rất đầy đủ, toàn diện trong công tác này của Tập đoàn trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, 6 tham luận của các đơn vị đã nêu ra từng vấn đề cụ thể, rất chi tiết, từ công tác tổ chức cán bộ, đổi mới doanh nghiệp đến những khó khăn thách thức trong quá trình tái cấu trúc; những vướng mắc về pháp lý, về cơ chế trong quá trình hoạt động ở những đơn vị có tầm hoạt động rộng như PVEP vừa tuân thủ luật pháp quốc tế, luật pháp nước sở tại và luật pháp Việt Nam.

Hội nghị cũng thật sự ấn tượng với những giải pháp mang tính đột phá trong công tác cải cách tiền lương của PVFCCo, công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho dự án của PVMTC, BSR… Do đó, Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc các vấn đề liên quan để làm sao mỗi đơn vị có phương án tối ưu trong quá trình phát triển và hội nhập phù hợp với đặc thù của mình.

Sắp tới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục rà soát và đổi mới công tác nhân sự, công tác cán bộ, xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia thuộc các lĩnh vực cốt lõi, xây dựng cơ chế chính sách để giữ chân người tài. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các công tác này để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo hướng tập trung dân chủ. Song song, Tập đoàn xây dựng hệ thống công tác quản trị doanh nghiệp và công tác nhân sự đạt chuẩn quốc tế. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng và tính hiệu quả trong công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo lộ trình đã đề ra. Thực hiện tốt chế độ chính sách và xây dựng hệ thống thang bảng lương theo quy định mới của nhà nước, đặc biệt chú trọng hệ thống thang bảng lương chuyên gia mang tính đặc thù của ngành dầu khí. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo của mỗi đơn vị, gắn đào tạo với thực tiễn, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án của Tập đoàn.

“Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các ban chuyên môn sẽ làm việc khẩn trương, quyết liệt để công tác nhân sự và công tác đào tạo ngày càng phát triển, mang tính cạnh tranh cao thì Tập đoàn mới mong cạnh tranh với nguồn nhân lực chất lượng cao của nhiều Tập đoàn dầu khí trong khu vực”, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh.

Hội nghị công tác nhân sự của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2014, định hướng 2015-2016 và công tác đào tạo giai đoạn 2009-2015 và định hướng 2016-2020 đã thành công tốt đẹp. Nhiều giải pháp đột phá trong công tác nhân sự và đào tạo của ngành dầu khí được đưa ra tại hội nghị sẽ triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Thiên Thanh - Nguyễn Hiển


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​