Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm của các Tập đoàn
Sáng 8/8, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Khối thi đua các Tập đoàn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tới dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện các Bộ, Ngành liên quan, lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng các Tập đoàn thuộc khối thi đua.

Quang cảnh Hội nghị

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Trưởng khối Thi đua các Tập đoàn - có đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn; đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn và các cán bộ phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Hồng, đại diện cho Trưởng khối Thi đua các Tập đoàn báo cáo tình hình công tác trong 6 tháng đầu năm của khối. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, với nỗ lực vượt bậc, đa số Tập đoàn trong Khối đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) đáng khích lệ: Có 4/7 tập đoàn đạt kế hoạch doanh thu; 4/7 đơn vị đạt kế hoạch về lợi nhuận; có 4/7 đơn vị vượt kế hoạch về thu nộp ngân sách có 5/7 đơn vị có doanh thu cao hơn cùng kỳ. Bên cạnh việc SXKD, các tập đoàn đang tích cực triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trọng tâm là tập trung các nguồn lực cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội cũng như sự phát triển bền vững, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế đất nước.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Minh Hồng báo cáo tình hình công tác thi đua 6 tháng đầu năm

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Về công tác Thi đua – Khen thưởng, ngay từ đầu năm các tập đoàn đã khẩn trương tổng kết đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng, tổ chức tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời xây dựng nội dung, mục tiêu, biện pháp và tổ chức phát động thi đua trong toàn tập đoàn, phấn đấu phát huy nội lực, huy động có hiệu quả mọi tiềm năng để vượt qua khó khăn, duy trì ổn định SXKD thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

Các tập đoàn đã bám sát tình hình SXKD của đơn vị cũng như chủ đề cho từng giai đoạn, đưa ra các nội dung phong trào thi đua như: “An toàn – Đổi mới – Hiệu quả -Phát triển’’ (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam); “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT’’ (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam); “Quyết tâm cao - Giải pháp hay - Hành động đúng - Về đích sớm’’ (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); “Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng’’ (Tập đoàn Điện lực Việt Nam); “Năng suất, Chất lượng, Hiệu quả, Thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội’’ (Tập đoàn Dệt May Việt Nam) và các phong trào thi đua, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở... Hưởng ứng phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các tập đoàn đều tích cực triển khai bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu các cuộc vận động đề ra.

Các đơn vị trực thuộc Khối tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của hệ thống các văn bản pháp quy phục vụ công tác quản lý, tổ chức, điều hành trong từng Tập đoàn để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tác thi đua và khen thưởng trong giai đoạn mới.

Công tác khen thưởng tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả khen thưởng được nâng lên rõ rệt, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng tiêu chuẩn theo Luật định. Đặc biệt các đơn vị đã chú ý sự thống nhất giữa tiêu chuẩn đạt được và sự suy tôn của tập thể người lao động, uy tín và vị thế mà đối tượng được khen thưởng, tạo dựng được phong trào thi đua trong cộng đồng cũng như tính bền vững và sức tác động tích cực đến cộng đồng. Các tập đoàn đã quan tâm khen thưởng chính xác và kịp thời thành tích trong thực hiện các công trình trọng điểm cũng như duy trì các hình thức tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo các chuyên đề; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Trần Thị Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

Trong 6 tháng cuối năm 2014, Khối hướng tới việc hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm của mỗi Tập đoàn. Cùng với đó, các Tập đoàn tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tích cực hưởng ứng nội dung thi đua giai đoạn 2011- 2015, đặc biệt là phong trào thi đua hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX vào năm 2015; biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tốt Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; tổ chức 01 hoạt động thực tế nhằm giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong khối.

Cũng tại hội nghị, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam, 2 đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2013 của Khối thi đua cấp Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã được vinh dự tặng cờ Thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Trần Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà chúc mừng những thành tựu đã đạt được của các Tập đoàn trong SXKD, phong trào thi đua khen thưởng, các công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2014, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của phong trào thi đua tại Khối các Tập đoàn. Từ việc thúc đẩy thi đua trong mỗi đơn vị sẽ giúp nâng cao chất lương sản xuất, kinh doanh của các Tập đoàn, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, là động lực lớn để phát triển kinh tế đất nước.

Đồng chí cũng đánh giá cao việc động viên, khen thưởng kịp thời của các Tập đoàn đối với cá nhân, tập thể người lao động giỏi, lao động sáng tạo, có những sáng kiến đóng góp vào sản xuất, khích lệ người lao động tích cực hơn nữa tham gia vào các phong trào thi đua.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt những người lao động trong Khối thi đua các Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu gửi lời cảm ơn đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vì những đánh giá cao về công tác thi đua trong mỗi Tập đoàn. Các Tập đoàn hiện nay là trụ cột của nền kinh tế nước nhà, chính vì vậy việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước sẽ giúp cho các Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào thúc đẩy nền kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Anh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​