Quý II/2022: NT2 đạt kết quả SXKD tăng trưởng cao so với cùng kỳ
Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2022 với kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trong quý II/2022, NT2 đạt doanh thu 2.689,7 tỷ đồng, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, vượt xa so với cùng kỳ.

NT2 cho biết, kết quả hoạt động SXKD tăng trưởng cao do: Doanh thu sản xuất điện tăng nhiều hơn so với giá vốn bán hàng dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng quý II/2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021. Chi phí tài chính quý II/2022 giảm 29,6 tỷ đồng (tương ứng giảm 85,8%) so với quý II/2021 do chi phí đi vay giảm, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 1/6/2021;…

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Trước đó, Báo cáo tài chính quý I/2022 của NT2 ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 2.008,6 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 159,6 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ quý I/2021.

Như vậy, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, NT2 đạt tổng doanh thu 4.698 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 524,6 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2022, tổng doah thu là 8.128,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468,15 tỷ đồng thì trong 6 tháng đầu năm 2022, NT2 đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

M.P


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​