PVEP tiếp tục duy trì ổn định nhịp độ khai thác dầu khí trong tháng 5
Trong tháng 5/2023, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các dự án tiếp tục đảm bảo an toàn, duy trì nhịp độ vận hành khai thác các mỏ dầu khí, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng và các chỉ tiêu tài chính trong tháng.

Vào đầu tháng 5/2023, giá dầu Brent thế giới giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và các nhà đầu tư lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu có thể làm giảm nhu cầu năng lượng. Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 4/5/2023, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2023 ở mức 67,68 USD/thùng, giảm 0,69 USD trong phiên và giảm 3,49 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 3/5. Trong khi giá dầu Brent giao tháng 7/2023 đứng ở mức 71,60 USD/thùng, giảm 0,58 USD trong phiên và giảm 3,42 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 3/5. Cả dầu Brent và WTI tháng 5 đều đã giảm hơn 5% so với tháng trước đó.

Trước tình hình đó, PVEP tiếp tục triển khai các giải pháp quản trị biến động, vận hành khai thác các mỏ/dự án một cách an toàn, không để xảy ra tai nạn, sự cố. Các diễn biến thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông được theo dõi chặt chẽ nhằm chủ động ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho các hoạt động/công trình dầu khí trong mọi tình huống.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí trong tháng 5 là 0,32 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 0,63 triệu tấn quy dầu), đạt 118% kế hoạch Tập đoàn giao. Tính chung 5 tháng, tổng sản lượng khai thác là 1,52 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 3,07 triệu tấn quy dầu), đạt 113% kế hoạch Tập đoàn. Cụ thể, sản lượng dầu và condensate tháng 5 là 0,21 triệu tấn (toàn đề án: 0,41 triệu tấn quy dầu), đạt vượt 13% kế hoạch; cộng dồn 5 tháng là 1,02 triệu tấn (toàn dự án: 2,02 triệu tấn), đạt 108% kế hoạch.

Sản lượng khai thác dầu và khí đạt/cao hơn kế hoạch Tập đoàn giao chủ yếu nhờ vào đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định. Trong đó, PVEP đã vận hành khai thác an toàn các mỏ/dự án duy trì uptime trên 98%, đồng thời tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, PVEP và các dự án đã tiến hành thực hiện sớm chiến dịch bắn mở vỉa/WSO cho 11 giếng mỏ Tê Giác Trắng, 5 giếng Lô PM3 CAA, bắn vỉa HST-4P để gia tăng sản lượng và tối ưu khoảng bắn vỉa đưa 9 giếng mới vào khai thác. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao tháng 5 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46CN, Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1a), mỏ BRS (Lô 433a/416b)...

Sản lượng khí bán tháng 5 là 107triệu m3 (Toàn đề án: 217 triệu m3), đạt 130% kế hoạch Tập đoàn giao/100% kế hoạch quản trị tháng; cộng dồn 5 tháng là 503 triệu m3 (Toàn dự án là 1.049 triệu m3), vượt 22% kế hoạch. Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao.

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP và Người điều hành tiếp tục thực hiện các công việc phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, mỏ Sư Tử Trắng Pha 2B (Lô 15-1), mỏ KNT&KTN (Lô 09-2/09), Lô B, mỏ Cá Voi Xanh (Lô 117-119), mỏ BRS pha 2/ MOM (Lô 433a&416b).

Trong tháng 5, PVEP đã tiến hành bốc bán 12 chuyến dầu/condensate, phần PVEP ~ 1,14 triệu thùng, toàn dự án ~ 3,69 triệu thùng. Trong đó, 12 chuyến dầu tháng 5/2023 gồm Lô 15-1 (03 chuyến), Lô 16-1 (02 chuyến), Lô 15-2 (02 chuyến), Lô PM3CAA (02 chuyến), Lô 09-3/12 (01 chuyến), Lô 09-2 (01 chuyến), Lô 12W (01 chuyến). Cộng dồn 5 tháng, đã tiến hành bốc bán 53 chuyến dầu/condensate, phần PVEP ~ 6,03 triệu thùng, toàn dự án ~ 15,53 triệu thùng. Về bán khí, tháng 5 khí xuất bán phần PVEP là 71 triệu m3, toàn dự án là 182 triệu m3. Cộng dồn 5 tháng khí xuất bán phần PVEP là 350 triệu m3, toàn dự án là 845 triệu m3.

Trên cơ sở khối lượng bốc bán dầu/khai thác dầu khí và giá bán dầu/khí thực tế, PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính tháng 5 và 5 tháng năm 2023. Tổng doanh thu tháng 5/2023 phần PVEP là 3.437 tỷ đồng (toàn dự án là 6.951 tỷ đồng), đạt 141% kế hoạch; cộng dồn 5 tháng là 16.037 tỷ đồng (toàn dự án là 32.331 tỷ đồng), đạt 133% kế hoạch 5 tháng và 56% kế hoạch năm.

Nộp Ngân sách Nhà nước trong tháng 5 là 1.231 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch tháng; cộng dồn 5 tháng là 2.375 tỷ đồng, đạt 161% kế hoạch 5 tháng và 68% kế hoạch năm, lãi nước chủ nhà 5 tháng là 2.375 tỷ đồng.

Trong tháng 6, PVEP đặt mục tiêu duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=98%. Kế hoạch sản lượng khai thác của PVEP tháng 6/2023 là 0,27 triệu tấn quy dầu.

Hiền Anh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​