PV Power tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường thường niên lần thứ XI
Ngày 10/5, tại hội trường Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT) thường niên lần thứ XI năm 2022.

Tham dự hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Lê Hồng Thái - Trưởng ban Công nghệ An toàn Môi trường cùng đại diện một số Ban chức năng Tập đoàn.

Về phía PV Power có ông Nguyễn Minh Đạo - Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Duy Hinh - Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện các Ban/Văn phòng Tổng công ty.

Chủ trì hội nghị có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Đạo và ông Nguyễn Điệp - Quyền Trưởng ban ATSKMT Tổng công ty.

PV Power tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường thường niên lần thứ XI

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua phim ngắn báo cáo tổng kết công tác quản lý ATSKMT trong suốt 15 năm hình thành và phát triển cho thấy PV Power đã tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong các công tác an ninh, an toàn, PCCN, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây là tiền đề cho Tổng công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu Tập đoàn giao phó.

Hội nghị đã cùng nhau trao đổi một số nội dung các tham luận như: Việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ trong công tác vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện (NMĐ), bài học và đề xuất kiến nghị của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; Giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn trong công tác đại tu Tổ máy số 2 NMĐ Vũng Áng 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Việc tuân thủ các quy định về ATSKMT trong công tác đại tu nhà máy và đề xuất kiến nghị của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau; Quản trị phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất điện năng của Ban ATSKMT Tổng công ty; Kết quả và bài học kinh nghiệm tổ chức công tác huấn luyện ATVSLĐ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công tác quản lý an toàn hồ đập và bảo vệ môi trường của Công ty CP Thủy điện Hủa Na.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung các bài tham luận trình bày tại hội nghị, qua đó thấy được tầm quan trọng cũng như sự quan tâm của các đơn vị nói riêng và PV Power nói chung dành cho công tác ATSKMT.

PV Power tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường thường niên lần thứ XI

Ông Lê Hồng Thái - Trưởng ban Công nghệ An toàn Môi trường Petrovietnam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Thái - Trưởng ban Công nghệ An toàn Môi trường Petrovietnam đánh giá cao thành tích về công tác ATSKMT của PV Power đã đạt được trong thời gian qua và cảm ơn sự đóng góp của các cán bộ làm công tác ATSKMT đối với PV Power nói riêng và Petrovietnam nói chung. Ông Lê Hồng Thái nhấn mạnh PV Power không được chủ quan trong công tác an toàn, cần chú trọng thông tin và phổ biến sự cố đến các đơn vị thành viên/trực thuộc; xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với các đơn vị để thực hiện tốt công tác ATSKMT Tổng công ty; nâng cao nhận thức của người lao động; rà soát và hoàn thiện hệ thống an toàn công nghệ; áp dụng linh hoạt chuyển đổi số vào công tác ATSKMT…

PV Power tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường thường niên lần thứ XI

Phó Tổng giám đốc PV Power Nguyễn Minh Đạo phát biểu kết luận hội nghị

Tổng kết hội nghị, Phó Tổng giám đốc PV Power Nguyễn Minh Đạo đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, các ý kiến chỉ đạo của các đại biểu cấp trên. PV Power sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, bổ sung vào chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để đạt được những mục tiêu đã đề ra năm 2022, nhằm đưa công tác ATSKMT của Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời, Phó Tổng giám đốc PV Power nhấn mạnh trong thời gian tới, PV Power sẽ quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, tuyên truyền cho người lao động toàn Tổng công ty; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định của Tập đoàn, Tổng công ty tại các đơn vị.

PV


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​