PV Power cần tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư
Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng, lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Về phía PV Power có ông Lê Như Linh, Tổng giám đốc PV Power, cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, lãnh đạo các ban chức năng Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PV Power đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

PV Power cần tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư

Toàn cảnh buổi làm việc

Nhận định nhiều yếu tố bất thường khó dự báo sẽ tiếp tục tác động đến tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty, ngay từ đầu năm PV Power đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, xác định các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo và quán triệt toàn tổng công ty triển khai thực hiện; đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến đầu vào, đầu ra của sản xuất điện, công tác đầu tư các dự án điện khí mới, thu hồi công nợ… Vì vậy, PV Power đã đạt kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt 7.164 triệu kWh, đạt 115% kế hoạch ĐHĐCĐ/Tập đoàn giao. Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 14.865 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 605 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch 6 tháng.

PV Power cần tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư

Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh báo cáo tại buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm, công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các nhà máy điện (NMĐ) được thực hiện tốt, đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao. PV Power TSC, PV Power Services đã phối hợp với các nhà máy thực hiện tốt công tác BDSC thường xuyên, định kỳ và đột xuất, xử lý các sự cố thiết bị nhằm đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả. Đối với công tác BDSC định kỳ, PV Power đã hoàn thành tiểu tu NMĐ Hủa Na, đã kiểm tra kỳ trung gian Tổ máy GT11 NMĐ Nhơn Trạch 1. Hiện PV Power đang thực hiện đại tu NMĐ Cà Mau 1, thực tế theo tiến độ triển khai, khả năng phấn đầu hoàn thành công tác đại tu trước ngày 15/8. Đồng thời, công tác bảo dưỡng các NMĐ Đăkđrinh, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2,… được chuẩn bị sẵn sàng.

Đối với công tác đầu tư các dự án, Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng EPC vào ngày 14/3/2022. Dự án đã tổ chức thực hiện san lấp mặt bằng, hoàn thành đàm phán các nội dung cơ bản hợp đồng PPA, GSA và đang thực hiện công tác thu xếp vốn.

Bên cạnh đó, PV Power đang tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo, điện khí và kho cảng LNG.

PV Power đã xây dựng và cân đối dòng tiền đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ. PV Power cũng tiếp tục được tổ chức Fitch Ratings chấp thuận xếp hạng lần 2 ở mức “BB” triển vọng tích cực. Về công tác thoái vốn, PV Power tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Điện Việt Lào và Công ty CP EVN Quốc tế; đồng thời, thuê đơn vị tư vấn thực hiện sắp xếp/chuyển đổi cơ cấu chi nhánh PV Power NT và PV Power Hà Tĩnh. Ngoài ra, PV Power đang thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực để chuẩn bị cung cấp nhân sự triển khai dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) NMĐ Sông Hậu 1 và Thái Bình 2…

Trong 6 tháng cuối năm, PV Power dự kiến tổng sản lượng điện 6,89 tỷ kWh, doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 13.603 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các NMĐ đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả; Tiếp tục bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD các NMĐ tham gia thị trường điện. Bên cạnh đó, PV Power cũng sẽ đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, rà soát sắp xếp tổ chức gọn doanh nghiệp theo hướng tinh nhuệ, tiếp tục rà soát sửa đổi và xây dựng mới đồng bộ các văn bản quản lý nội bộ nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển doanh nghiệp.

PV Power cần tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn cùng lãnh đạo PV Power đã trao đổi, phân tích làm rõ các khó khăn, thách thức mà PV Power phải đối mặt trong quá trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, nhận định các rủi ro và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh trong bối cảnh thị trường rất khó dự báo, khó khăn cho giá đầu vào, bất ổn trong huy động điện, đặc biệt có sự tham gia của điện tái tạo, khó khăn cho các nguồn cơ bản nhưng PV Power đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành vượt mức sản lượng. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PV Power đã đạt được trong nửa đầu năm 2022.

Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị PV Power tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý, hệ thống quản trị; rà soát, điều chỉnh một số quy chế nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổng công ty; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và hệ thống quản trị ERP tại PV Power, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ với cở sở dữ liệu của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị PV Power tiếp tục tăng cường quản trị về tài chính. Lãnh đạo Tập đoàn cùng các ban chuyên môn sẽ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để PV Power đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Ngoài ra, lãnh đạo Tập đoàn lưu ý PV Power cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá việc mở rộng định hướng phát triển sang các lĩnh vực như điện gió ngoài khơi, dịch vụ O&M… dựa trên khả năng, lợi thế của Tổng công ty để có định hướng phát triển lâu dài, bền vững.

Hiền Anh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​