PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu 4,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2021
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã CK: PVD) đã công bố tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó đặt kế hoạch năm 2021 với doanh thu đạt 4,4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 25 tỷ đồng.

Kế hoạch đặt ra dự trên dự báo về thị trường dầu khí vẫn còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường, ước tính các chương trình khoan trong nước không nhiều, đơn giá cho thuê giàn tự nâng vẫn ở mức thấp và tình trạng cung vượt cầu giàn khoan vẫn ở mức cao.

Trong tình hình đó, PV Drilling sẽ tích cực bám sát các cơ hội thị trường trong và ngoài nước để kịp thời cung cấp các dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan, đồng thời tăng cường quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, thu hồi nợ,… nhằm đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.


Giàn khoan PV DRILLING V

PV Drilling cũng cho biết, tổng chi phí đầu tư trong năm 2021 dự kiến khoảng 445 tỷ đồng (các khoản mục đầu tư Công ty Mẹ là 164,2 tỷ đồng và các khoản đầu tư của các đơn vị thành viên là 280,3 tỷ đồng), trong đó chủ yếu bao gồm các khoản mục đầu tư liên quan đến công tác chuẩn bị của giàn PV DRILLING V cho chiến dịch khoan với khách hàng Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad (BSP) trong quý 3/2021. Các khoản mục còn lại là đầu tư cho những dự án mua sắm các trang thiết bị thật sự cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên sẽ được PV Drilling trình đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 4/8/2021 theo hình thức trực tuyến.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​