Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ Rồng
Ngày 28/06/2022, tại khu vực bãi chế tạo Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro), công trình chân đế giàn RC-RB1 mỏ Rồng đã được hạ thủy thành công.

Hạng mục thi công chế tạo chân đế RC-RB1 có tổng khối lượng 1,407 tấn, trong đó khối lượng chân đế 550 tấn, cọc 780 tấn, bến cập tàu 32,65 tấn và các kết cấu phụ khác như: 08 riser, 02 J-Tube; 45 tấn anode, 1456 m2 sơn CAM, biện pháp thi công bờ, vv... Theo dự kiến, chân đế RC-RB1 sẽ được đưa ra khu vực lắp đặt vào ngày 02/07/2022.

Trước đó, vào ngày 27/06, lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cùng các đơn vị, phòng, ban liên quan trực thuộc Bộ Máy điều hành, Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế Dầu khí biển (Viện NIPI) và Tổng thầu Xí nghiệp Xây lắp đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành giai đoạn chế tạo bờ hạng mục chân đế, cọc và bến cập tàu giàn RC-RB1, vượt tiến độ 15 ngày so với kế hoạch đề ra (thời gian theo kế hoạch là từ 18/03/2022 đến 12/07/2022).

Hình ảnh hạ thủy chân đế RC-RB1 xuống sàn lan vận chuyển VSP 05 bằng trailer:

Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ Rồng

Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ Rồng

Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ Rồng

Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ Rồng

Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ Rồng

Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ Rồng


P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​