Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Quốc gia Dầu khí Việt Nam (17/12/2008 - 17/12/2023):

Vietsovpetro: Phát huy vai trò cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ SXKD
Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XI, Đảng bộ Vietsovpetro đã gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự kiên định theo mục tiêu tổng quát mà Đại hội đã đề ra đó là: “Đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động; khai thác an toàn, hiệu quả, tận thu tài nguyên các mỏ dầu khí; hoàn thiện tổ chức và năng lực quản trị biến động, duy trì lực lượng lao động cốt lõi, sử dụng tối ưu các nguồn lực, giữ vững ổn định; mở rộng hợp tác đầu tư và cung cấp dịch vụ, tạo tiền đề cho phát triển bền vững và lâu dài”, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo toàn Đảng bộ vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2020 - 2023, các mỏ của Lô 09-1 bước vào giai đoạn suy kiệt sản lượng dầu, trữ lượng đã phát hiện và các khu vực tiềm năng còn lại ít. Lô 09-3/12 có sản lượng và trữ lượng nhỏ. Kết quả mở rộng vùng hoạt động ở các lô khác chưa có gia tăng trữ lượng. Các giải pháp địa - chất kỹ thuật đều có tiềm năng rất hạn chế và không còn nhiều dư địa để thực hiện khiến cho việc bù vào phần sản lượng hao hụt hàng năm gặp nhiều khó khăn. Khối lượng công việc về khoan và xây dựng công trình biển tại Lô 09-1 giảm mạnh; đa số công trình biển, căn cứ, phương tiện, thiết bị đã cũ, xuống cấp, tăng nguy cơ mất an toàn, cần sửa chữa, nâng cấp, thay thế. Ngoài ra, trong giai đoạn này đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại, tranh giành thị phần và xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng lớn tới chiến lược mở rộng đầu tư, thăm dò, khai thác của Vietsovpetro.


Hoạt động khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Nhận định, đánh giá được những khó khăn đó, Đại hội XI Đảng bộ Vietsovpetro nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ; trong đó có 02 nhiệm vụ trọng tâm là Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, mở rộng vùng, lĩnh vực hoạt động và Vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình và cơ sở vật chất.

Căn cứ dự báo tình hình thực tế, Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành các Nghị quyết số 23-NQ/ĐU, ngày 17/12/2020; số 123-NQ/ĐU, ngày 13/12/2021; số 106-NQ/ĐU, ngày 13/12/2022 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, trong đó có rà soát, đánh giá và đề ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu về mở rộng đầu tư, thăm dò, khai thác. Đảng ủy Vietsovpetro cũng tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng/ quý nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nửa đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro, sự quyết tâm chính trị cao, sâu sát thực tiễn và sáng tạo trong cách làm cùng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nỗ lực của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Vietsovpetro trong nửa nhiệm kỳ mà đại hội lần thứ lần thứ XI đề ra đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.


Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI.

Trong giai đoạn này, Vietsovpetro đã xây dựng chiến lược mở rộng tìm kiếm thăm dò các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam, trong đó ưu tiên các khu vực cận kề Lô 09-1; tập trung vào công tác tận thăm dò trên phạm vi Lô 09-1, đặc biệt chú ý đến các khu vực ít được quan tâm, các đối tượng phi truyền thống. Liên doanh đã tiến hành khoan tổng cộng 19 giếng thăm dò, thẩm lượng tại các khu vực Lô 09-1, 16-1/15, 09-3/12 và có một số phát hiện dầu khí. Trong đó, có 4 khu vực đã khẳng định thương mại và đưa vào phát triển (BK-22, BK-23, RC10, RC8); gia tăng trữ lượng đạt 10,769 triệu tấn, trung bình hàng năm đạt 3,5 triệu tấn; hệ số bù gia tăng trữ lượng/sản lượng khai thác xấp xỉ 1,0.

Đối với nhóm giải pháp về kỹ thuật, công nghệ khai thác dầu, khí, Vietsovpetro đã nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào thi công giếng khoan; tiến hành 222 giải pháp địa chất kỹ thuật, 120 lần xử lý vùng cận đáy giếng và 1156 lượt giếng tối ưu chế độ làm việc của quỹ giếng gaslift; từ đó đạt tổng sản lượng dầu tăng thêm hơn 1.060 nghìn tấn.

Đặc biệt, Liên doanh đã nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế và thi công các giàn mini BK để áp dụng cho các mỏ cận biên; đưa giàn BK-19, BK-18A hoàn thành sớm kế hoạch chế tạo 48 ngày; đưa vào khai thác giàn RC-RB1, vượt tiến độ 14 ngày; giàn RC-10, vượt tiến độ 18 ngày so với kế hoạch; giàn CTC-02 mỏ Cá Tầm vượt tiến độ 47 ngày so với kế hoạch. Các kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác năm 2022 của Vietsovpetro, cũng như cho tổng sản lượng khai thác dầu/condensate trên toàn các mỏ Vietsovpetro (giai đoạn từ 2020 tới 05 tháng đầu năm 2023) đạt 10960 nghìn tấn, vượt 595 nghìn tấn so với kế hoạch Hội đồng (105,7% kế hoạch).


Giàn RC-10 hoàn thành chế tạo, đưa vào khai thác vượt tiến độ 18 ngày so với kế hoạch.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về mở rộng đầu tư, thăm dò, khai thác đến hết nhiệm kỳ, Đảng ủy Vietsovpetro đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh vào vào công tác nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đào tạo, chuyển giao và áp dụng vào sản xuất; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu mở rộng vùng hoạt động; tăng cường tối đa sự hợp tác với các đơn vị trong ngành nhằm triển khai các hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ. Liên doanh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ để tăng cường khai thác hiệu quả các mỏ dầu và khí; ứng dụng công nghệ mới để xử lý từ gốc các phức tạp trong quá trình thu gom, xử lý và vận chuyển dầu/khí; nghiên cứu nâng cao hệ số thu hồi dầu của Lô 09-1 cũng như cho các lô lân cận. Ngoài ra, công tác tối ưu hóa thiết kế và xây dựng các giàn mini BK để áp dụng cho các mỏ cận biên, áp dụng công nghệ khai thác bằng bơm chìm ly tâm cho nhiều giàn khác cũng sẽ được Vietsovpetro tiếp tục triển khai như một trong những giải pháp trọng tâm.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, các đơn vị trong Vietsovpetro sẽ tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật bổ sung các thông tin địa chất - địa vật lý, tài nguyên trữ lượng từ các giếng khoan thăm dò – thẩm lượng; trên cơ sở thông tin cập nhật, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khoan, xem xét bổ sung các giếng khoan thăm dò - thẩm lượng nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng 2023 và các năm tiếp theo; với nhiệm vụ trước mắt đảm bảo tiến độ mua sắm, chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành an toàn giàn khai thác BK-22, BK-4A trong Quý 4/2023, phấn đấu sớm hơn so với kế hoạch.


Người lao động Vietsovpetro (ảnh: Nguyễn Trường Sơn)

Với truyền thống nỗ lực vượt khó của người lao động Dầu khí, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể bộ máy chính trị, tập thể lao động quốc tế Việt - Nga Vietsovpetro hoàn toàn có niềm tin sẽ hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nói chung, cũng như hoạt động thăm dò - khai thác nói riêng, góp phần hoàn thành mục tiêu chung, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; trên hết còn để khẳng định trách nhiệm, vai trò của đội ngũ người lao động Vietsovpetro đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước./.

Tr.L


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​