Đoàn Thanh niên PV GAS tổ chức Hội thảo Trao đổi kiến thức Kỹ Thuật – Công nghệ - An toàn năm 2023
Vừa qua, ngày 10/03/2023 tại Văn phòng Công ty Khí Cà Mau đã diễn ra chương trình Hội thảo Trao đổi kiến thức Kỹ Thuật – Công nghệ - An toàn. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 do Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức, với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên các đơn vị trong ngành Dầu khí: BSR, PVCFC, BIENDONG POC, PV Power Cà Mau.

Hội thảo Trao đổi kiến thức Kỹ Thuật – Công nghệ - An toàn nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023

Hội thảo Trao đổi kiến thức Kỹ Thuật – Công nghệ - An toàn nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023

Trên tinh thần bám sát định hướng của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam trong năm 2023, Hội thảo là một “điểm nhấn” trong chuỗi hoạt động thanh niên tập trung nguồn lực vào các hoạt động chuyên đề, hội thảo, toạ đàm, đào tạo, giáo dục, kết nối với nội dung và mục tiêu phát triển tư tưởng, nhận thức, các kỹ năng mềm, xây dựng văn hoá đọc, tiên phong chuyển đổi số, các thói quen tốt cho đoàn viên thanh niên, từ đó hỗ trợ trong công tác chuyên môn và cuộc sống.

Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS Lê Hoài Bắc phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong năm 2023

Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS Lê Hoài Bắc phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong năm 2023

Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS Lê Hoài Bắc đã phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong năm 2023 là những hoạt động nâng cao tinh thần xung kích, sáng tạo và thiết thực gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi, cùng góp sức phát triển lực lượng trẻ nòng cốt của ngành Dầu khí.

Tham luận của đại diện tuổi trẻ KCM: “Triển khai chương trình bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị tại KCM”

Tham luận của đại diện tuổi trẻ KCM: “Triển khai chương trình bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị tại KCM”

Tại Hội thảo, đại diện PV GAS và BSR đã trình bày 2 tham luận có ý nghĩa thực tiễn là “Triển khai chương trình bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị tại KCM” và “Ăn mòn dưới lớp bảo ôn – từ cơ chế hư hỏng đến phương pháp kiểm tra, biện pháp phòng ngừa và thực tiễn áp dụng tại BSR”. Hội thảo đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, chia sẻ cởi mở nhiều vấn đề, kinh nghiệm tại các Đơn vị để cùng nhau mở rộng phạm vi tham luận.

Tham luận: “Ăn mòn dưới lớp bảo ôn – từ cơ chế hư hỏng đến phương pháp kiểm tra, biện pháp phòng ngừa và thực tiễn áp dụng tại BSR”

Tham luận: “Ăn mòn dưới lớp bảo ôn – từ cơ chế hư hỏng đến phương pháp kiểm tra, biện pháp phòng ngừa và thực tiễn áp dụng tại BSR”

Bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Khí Cà Mau đã phát biểu đánh giá cao tầm quan trọng và giá trị kiến thức mà Hội thảo mang lại. Đồng thời, đồng chí cũng khẳng định KCM luôn sẵn sàng tạo điều kiện tổ chức, phát triển những hoạt động đoàn thể ý nghĩa tương tự tại Đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KCM đánh giá cao tầm quan trọng và giá trị kiến thức mà Hội thảo mang lại

Đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KCM đánh giá cao tầm quan trọng và giá trị kiến thức mà Hội thảo mang lại

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu cũng tham quan Nhà máy Xử lý khí Cà Mau và trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp.

ác đại biểu cũng tham quan Nhà máy Xử lý khí Cà Mau

Các đại biểu cũng tham quan Nhà máy Xử lý khí Cà Mau


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​