Sáng 19/5, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn Cơ quan Tập đoàn) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.

Xứng đáng là tổ chức Công đoàn dẫn dắt, xuất sắc, vững mạnh, tiêu biểu của CĐ DKVN
Sáng 19/5, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn Cơ quan Tập đoàn) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.


Toàn cảnh Đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Mậu - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn: đồng chí Phạm Quang Dũng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Tuyên giao Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Phan Anh Minh - Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban/Văn phòng Tập đoàn.

Về phía CĐ DKVN (CĐ DKVN) có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch CĐ DKVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, đại diện các ban/Văn phòng CĐ DKVN.

Về phía Công đoàn Cơ quan Tập đoàn có đồng chí Đặng Văn Huệ - Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các Tổ công đoàn, cùng 146 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 600 đoàn viên, người lao động (NLĐ) Cơ quan Tập đoàn.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua quy chế làm việc, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội VII CĐ DKVN nhiệm kỳ 2023-2038, tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ CĐ DKVN.


Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội

Đại hội đã bầu 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Cơ quan Tập đoàn và bầu đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết tham dự Đại hội CĐ DKVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2038. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tập đoàn khóa IV đã bầu đồng chí Đặng Văn Huệ tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, bầu đồng chí Nguyễn Thu Hương giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí.

Báo cáo tổng kết công tác hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác hoạt động Công đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, sự theo dõi quan tâm sát sao của Thường trực/Ban Thường vụ CĐ DKVN, sự tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Tập đoàn và đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên và NLĐ, nên trong nhiệm kỳ III, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã có những đổi mới trong hoạt động và có nhiều đóng góp cho sự phục hồi, phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).


Đồng chí Đặng Văn Huệ - Chủ tịch CĐ Cơ quan Tập đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu tại Đại hội

Ngay sau Đại hội III, Công đoàn Cơ quan đã khẩn trương ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành, Chương trình hoạt động Ủy ban Kiểm tra, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội III, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra. Các chương trình hoạt động, quy chế làm việc, các nghị quyết của Ban Chấp hành, kết luận của Ban Thường vụ đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bám sát tình hình đặc điểm hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn, của Bộ máy điều hành Tập đoàn và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tại Bộ máy điều hành Tập đoàn, công tác quản trị biến động đã trở thành văn hóa trong quản trị doanh nghiệp không chỉ ở Công ty mẹ - Petrovietnam mà còn ở tất cả các đơn vị thành viên và là yếu tố quan trọng, quyết định giúp Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng trong thời gian vừa qua; đặc biệt được phát huy hiệu quả nhất trong năm 2020 - là năm vô cùng khó khăn đối với Petrovietnam khi phải ứng phó với ”tác động kép” của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu.

Với vai trò dẫn dắt và điều phối các hoạt động trong toàn Tập đoàn, Ban Điều hành Công ty mẹ - Tập đoàn đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, phát huy kịp thời và hiệu quả tại cả 5 lĩnh vực hoạt động, đã kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị của Tập đoàn cả chiều dọc lẫn chiều ngang, giúp Tập đoàn ứng phó kịp thời, linh hoạt theo từng giai đoạn/thời điểm trước những tác động của địa chính trị, kinh tế vĩ mô, biến động thị trường cả trong và ngoài nước.


Đại diện Tổ Công đoàn Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp trình bày tham luận tại Đại hội

Nhờ đó, Tập đoàn đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao với tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước; có những đóng góp rất quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đặc biệt năm 2022 Petrovietnam đã xác lập nhiều kỷ lục mới trong sản xuất, kinh doanh, tài chính trong 61 năm hình thành và phát triển; Đây chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong thời gian tới, là cơ sở để đảm bảo, nâng cao, cải thiện đời sống việc làm, thu nhập, phúc lợi của đoàn viên, NLĐ.


Đại diện Tổ công đoàn Văn phòng trình bày tham luận tại Đại hội

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân khách quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của các công đoàn/tổ công đoàn trực thuộc đóng góp cho báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn đương nhiệm và các ý kiến đề xuất thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tập đoàn trong nhiệm kỳ tới.


Đồng chí Nguyễn Văn Mậu - Thành viên HĐTV Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn và Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Mậu - Thành viên HĐTV Petrovietnam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. "Có thể nói, các hoạt động trong nhiệm kỳ của Công đoàn Cơ quan có nhiều chuyển biến, đổi mới tích cực, các hoạt động thực hiện tốt ở nhiều mặt như công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên có nhiều sáng tạo hiệu quả gắn liền với mục tiêu, chiến lược của Công ty mẹ, liên quan chặt chẽ đến quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ. Đối với công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ công đoàn đã thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả và đã trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc của NLĐ", Thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Văn Mậu khẳng định.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Mậu cũng đánh giá cao Công đoàn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chuyên môn xử lý được nhiều vấn đề khó khăn trong điều hành sản xuất, hỗ trợ kịp thời NLĐ tại các đơn vị khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid. Mặt khác, Công đoàn còn tiên phong trong công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số, Luật Dầu khí sửa đổi... Cùng đó, tích cực triển khai đồng bộ các chương trình, hoạt động, sự kiện đem lại lợi ích thiết thực cho NLĐ. Thực hiện rất tốt các chức năng của Công đoàn, đó là đại diện bảo vệ NLĐ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giáo dục ý thức NLĐ trên phương diện xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Với những thành tích đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Mậu tin tưởng và đề nghị Công đoàn Cơ quan Tập đoàn trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đẩy mạnh quan tâm chăm lo đời sống NLĐ, cần tìm những giải pháp hay hơn, nhiều hoạt thiết thực hơn nữa trong hoạt động, thể hiện vai trò cầu nối giữa NLĐ và doanh nghiệp, cùng nhau đoàn kết chung lòng cống hiến vào sự phát triển Tập đoàn.


Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ và chúc mừng thành công của Đại hội, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan bày tỏ nhất trí cao về phương hướng, nhiệm vụ đặt ra của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan trong nhiệm kỳ 2023-2028. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy đây là nhiệm kỳ Công đoàn Cơ quan trải qua nhiều khó khăn, thách thức của Tập đoàn, cũng là giai đoạn tái cơ cấu toàn diện, thay đổi lớn về tổ chức, nhân sự. Song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, sự nỗ lực của đoàn viên, NLĐ đã vượt qua những khó khăn thách thức và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn. Tổ chức Công đoàn Cơ quan cũng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, không ngừng cải thiện phúc lợi cho NLĐ nhất là trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đại dịch Covid-19.

Nhận định trong giai đoạn tới đứng trước có nhiều thay đổi, cơ hội cũng như khó khăn và thách thức đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, bởi vậy Chủ tịch CĐ DKVN đề nghị Công đoàn Cơ quan Tập đoàn nỗ lực, cố gắng phát huy những thành tích, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ, đồng thời khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra xứng đáng là tổ chức Công đoàn dẫn dắt xuất sắc, vững mạnh, tiêu biểu của CĐ DKVN. "Chúng tôi rất tin tưởng Công đoàn Cơ quan Tập đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, mang lại nhiều lợi ích, phúc lợi, quyền lợi cho NLĐ và đồng hành, chung sức với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt qua mọi thách thức, hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới", Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh.

Sau khi nghe báo cáo, thảo luận và tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội, toàn thể Đại hội nhất trí Quyết nghị các nội dung sau: Nhất trí thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn về công tác hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 trình trước Đại hội và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn thể Đại hội khẳng định và ghi nhận những thành tích đáng khích lệ mà Ban Chấp hành Công đoàn khóa III và toàn thể đội ngũ đoàn viên, NLĐ đã triển khai, thực hiện để đưa hoạt động của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đạt kết quả tốt trong nhiệm kỳ qua.

Với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được đặt ra trong nhiệm kỳ mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nỗ lực nhiều hơn, tăng cường tinh thần trách nhiệm cao hơn, “đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo”; thực hiện tốt hơn nữa khẩu hiệu “việc hôm nay không để đến ngày mai”; phát huy những ưu điểm, khắc phục mọi khuyết điểm, không tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được, hun đúc cho mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn đều có chung khát vọng “Lao động sáng tạo, xây dựng Tập đoàn, làm giàu cho đất nước”, chung tay xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.


Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội


Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao Bằng khen của CĐ DKVN cho Công đoàn Cơ quan Tập đoàn


Đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tặng hoa tri ân các đồng chí có nhiều đóng góp, kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã nhất trí tán thành, thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn chung tay, sát cánh, đồng lòng góp sức xây dựng Bộ máy điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt qua mọi thử thách, tận dụng tốt cơ hội để thực hiện tốt trọng trách dẫn dắt mọi hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, luôn luôn là một doanh nghiệp mẫu mực trong cả nước, sớm đưa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển ngang tầm với các tập đoàn dầu khí lớn trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Đại hội đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; Khen thưởng cuộc thi "Thực hành hiệu quả cùng 7 thói quen"


Đồng chí Nguyễn Văn Mậu - Thành viên HĐTV Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trao Chứng nhận cho các tập thể đạt giải cuộc thi "Thực hành hiệu quả cùng 7 thói quen"


Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan và Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Trần Quang Dũng trao Chứng nhận cho các cá nhân đạt giải cuộc thi "Thực hành hiệu quả cùng 7 thói quen"

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tập đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028

1. Đặng Văn Huệ - Chủ tịch

2. Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch

3. Đinh Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ

4. Trần Minh Trang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

5. Nguyễn Văn Định

6. Hoàng Anh Tuấn

7. Đỗ Thị Thanh Bình

8. Võ Nam Hải

9. Lê Quỳnh Trang

10. Hoàng Mạnh Dũng

11. Kiều Kim Thuý

12. Doãn Ngọc Khoa

13. Lê Tiến Sơn

M.C-H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​