Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 3/3, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tham dự Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, báo cáo viên tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Điểm cầu tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu về quá trình biên soạn và những nội dung cơ bản, cốt lõi trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao gồm: Vì sao phải biên soạn cuốn sách; quá trình biên soạn cuốn sách; nội dung cốt lõi của cuốn sách; những điểm mới ấn tượng và giá trị của cuốn sách.

Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn. Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng, cuốn sách được hoàn thành với hơn 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần.

Phần thứ nhất "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" gồm: Bài viết tổng quan "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!" của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phần thứ hai "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc" tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được đồng chí Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành đổi mới đất nước đến nay; 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ 20. Những bài viết này cho thấy tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của đồng chí về “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua hình thức trực tuyến

Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam; phân tích cụ thể thuật ngữ tham nhũng là gì, tiêu cực là gì; tham nhũng, tiêu cực vì đâu mà có, vì sao chúng ta phải chống tham nhũng, tiêu cực... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, nhưng phòng là cơ bản, lâu dài. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Cuốn sách được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/02/1930 - 3/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 - 2023) mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối” và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Cuốn sách cũng rút ra 8 bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực suốt 10 năm qua là: Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa chủ động phát hiện, kịp thời xử lý; tăng cường kiểm soát quyền lực; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phù hợp với đặc điểm tình hình của nước ta.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách là “cẩm nang” công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ khi là một nhà báo 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta - Là tấm gương mẫu mực nói đi đôi với làm, làm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân để cán bộ, đảng viên học tập, làm theo.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tài liệu giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Qua nghiên cứu cuốn sách, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối DNTW hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cần phải kiên quyết, kiến trì thực hiện. Vấn đề căn cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Khái quát về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị, đảng ủy trực thuộc triển khai tuyên truyền, nghiên cứu, học tập sâu rộng nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị; đưa việc học tập nội dung cuốn sách vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề… thông qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy sự tự giác, thống nhất hành động của cán bộ đảng viên và phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị trong công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các ban, đơn vị, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hằng năm của các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt diện cấp ủy quản lý về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản; các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị...

Bên cạnh đó, các đảng ủy Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, ban điều hành triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ nhằm khắc phục những thiếu sót trong thực hiện chế độ, chính sách nhất là trong công tác quản lý tài chính ở doanh nghiệp, đơn vị.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại: Link tải sách.

N.H


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​