Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp
Ngày 3/12, sau 3 ngày làm việc tập trung, hiệu quả, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và kết thúc tốt đẹp.

Tham dự phiên bế mạc Đại hội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng các đại biểu, khách mời của Đại hội.

Tại phiên làm việc ngày 3/12, Đại hội đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tiếp thu, giải trình Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Đại hội đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Đồng thời, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo với Đại hội kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; bầu ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Đồng thời bầu 5 đồng chí, gồm: đồng chí Phan Văn Anh, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đồng chí Thái Thu Xương, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII; bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 17 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch nhận hoa chúc mừng

Đại hội giao Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến của đại biểu đại hội hoàn thiện văn kiện; xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII phát biểu bế mạc Đại hội

Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội khi đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đội ngũ gần 57 nghìn người lao động Dầu khí tham gia ý kiến, đóng góp xây dựng vào các văn kiện tại Đại hội. Các ý kiến, tham luận của các đại biểu CĐ DKVN đã được Đoàn Chủ tịch nghiêm túc lắng nghe, ghi nhận, đánh giá cao và sẽ tiếp thu để bổ sung, điều chỉnh vào trong các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội.

Đồng thời, 2 đại biểu của CĐ DKVN là đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐ DKVN và đồng chí Trần Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu cao, thể hiện sự tín nhiệm của Đại hội đối với các đại biểu của ngành Dầu khí.

Trong thời gian qua, để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, CĐ DKVN đã triển khai và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã nghiêm túc triển khai đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 trên tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

Để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, CĐ DKVN đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động Dầu khí về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm của một trong những tổ chức Công đoàn dẫn đầu trong khối thi đua các Công đoàn Tập đoàn/Tổng Công ty Nhà nước, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và tổ chức thành công Diễn đàn thảo luận chuyên đề số 01 tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề: “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở”. Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, các cấp Công đoàn trong tổ chức Công đoàn Việt Nam, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, tham luận để từ đó góp tiếng nói với Đại hội xem xét, bổ sung, điều chỉnh vào Nghị quyết, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiền Anh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​