Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Đặng Thị Hải Hà (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Đặng Thị Hải Hà thuộc Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Cơ quan Điều hành, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Đặng Thị Hải Hà tại Fanpage PetroTimes

16-DTHH-AD-0001: Công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV PV GAS - Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

16-DTHH-AD-0002: Công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV PV GAS - Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

16-DTHH-AD-0002: Công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV PV GAS - Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

16-DTHH-AD-0003: Công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV PV GAS - Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

16-DTHH-AD-0003: Công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV PV GAS - Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

16-DTHH-AD-0004: Công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV PV GAS - Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

16-DTHH-AD-0004: Công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV PV GAS - Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp.

Tác giả: Đặng Thị Hải Hà


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​