Triển khai Công văn số 291-CV/BTGĐUK ngày 17/02/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời gian qua, có một số cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mẫu Đảng kỳ và biểu tượng “Búa - Liềm” Đảng Cộng sản Việt Nam không đúng trong trang trí hội trường, ma-két, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, chương trình văn hóa, văn nghệ, làm logo, biểu tượng tại các sự kiện.

Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện Công văn số 4789-CV/BTGTW, ngày 09/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 17/2/2023 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 291-CV/BTGĐUK ngày 17/02/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam để triển khai trong toàn Đảng bộ Khối, Phòng Tư tưởng và văn hoá doanh nghiệp gửi nội dung công văn của BTG Đảng uỷ Khối tại đây


1. Chỉ đạo sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, biểu tượng “Búa - Liềm” theo đúng quy cách.


Quy cách Đảng kỳ.


- Hình dáng, kích thước: Đảng kỳ hình chữ nhật, ở giữa có biểu tượng “Búa - Liềm”, kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, tùy vào quy mô, tính chất sự kiện và mục đích sử dụng để lựa chọn kích thước cho phù hợp bảo đảm đúng tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng.


- Biểu tượng “Búa - Liềm” (Đảng huy): “Búa” và “Liềm” đặt vuông góc - với nhau (không có nét chồng tại chỗ giao nhau giữa “Búa” và “Liềm”). Đường kính của “Búa - Liềm” bằng 4/10 chiều ngang lá cờ; “Búa - Liềm” đặt ở trung tâm của lá cờ. Hình “Búa” đặt chếch lên 45 độ so với chiều ngang lá cờ; cán “Búa” và cán “Liềm” hình chữ nhật; mặt trên cùng đầu “Búa” tạo thành đường thẳng với đỉnh nhọn lưỡi “Liềm”; điểm giao nhau giữa cán “Búa” và đầu “Búa” tạo thành đường thẳng với mặt trên cán “Liềm”; điểm dưới cùng của cán “Búa” tạo thành đường thẳng ngang với điểm dưới cùng của cán “Liềm”.


- Màu sắc: Nền cờ màu đỏ tươi (như màu của Quốc kỳ); biểu tượng Búa - Liềm màu vàng tươi (như màu ngôi sao vàng 5 cánh của Quốc kỳ).

Chia ô Đảng kỳ (Chấm “xanh” là tâm Búa Liềm).

Chia ô Đảng kỳ (Chấm “xanh” là tâm Búa Liềm).


2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt kỹ việc sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ tại các doanh nghiệp, đơn vị (trên Internet, Website, mạng xã hội, trong công tác thông tin tuyên truyền cổ động và các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao). Kịp thời thu hồi, thay thế Đảng kỳ không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu, nhất là những nơi công cộng, ngoài trời, bên trong hội trường; gỡ bỏ và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm Đảng kỳ trên Internet, mạng xã hội.


Đề nghị các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện.

                                                                                                                                TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                                                (đã ký)

 

                                       .                                                                                        Nguyễn Trung Hiếu

 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​