Ban hành Công văn số 10-CV/TGĐU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)
Ngày 18/5/2023 Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành Công văn số 10-CV/TGĐU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

 

Kính gửi các cấp uỷ/ đoàn thể triển khai thực hiện. Chi tiết công văn xin xem tại đây!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​