Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2023


 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2023. Đề nghị các đồng chí sớm triển khai trong sinh hoạt chi bộ. Chi tiết xin xem tại đây!     
Trân trọng!                                                                                                                                                                               


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​