Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022


 

Phòng TT&VHDN, Ban Truyên thông và văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn đăng tải nội dung Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022 tại đây để các Ban, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​