Bản tin sinh hoạt chi bộ

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2024
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2024. Đề nghị các đơn vị triển khai trong sinh hoạt chi bộ định kỳ và công tác tuyên truyền năm 2024.

 

Chi tiết xin xem tại đây!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​