Tài liệu hội nghị “Nghiên cứu, triển khai kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”


Ban tuyên giáo đảng uỷ Tập đoàn kính gửi các đồng chí tài liệu Hội nghị “Nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” (chi tiết văn bản kèm theo).    

Trân trọng !


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​