Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Hướng dẫn số 435-HD/BCĐ ngày 6/11/2023 của Đảng ủy Tập đoàn về Tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công văn số 1308-CV/BCĐ ngày 6/11/2023 v/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Hướng dẫn số 435-HD/BCĐ ngày 6/11/2023 của Đảng ủy Tập đoàn về Tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công văn số 1308-CV/BCĐ ngày 6/11/2023 v/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​