Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023)
Ngày 30/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 203-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).

 

Nội dung kế hoạch và đề cương xem tại đây.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​