Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Ngày 05/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 83-HD/TW về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và một số khẩu hiệu tuyên truyền.

 

Phòng Tư tưởng và văn hoá doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn" trân trọng đăng tải nội dung tại đây

 

Theo doanhnghieptrunguong.vn

.

Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​