Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 - 01/03/2023)
Ngày 18/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 - 01/03/2023).

 

Nội dung hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền tại đây.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​