Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (17/12/2008-14/12/2023)


Ngày 23/10/2023,  Đảng ủy Tập đoàn ban hành Hướng dẫn số 433-HD/ĐU  về Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (17/12/2008-17/12/2023)  (chi tiết văn bản kèm theo). Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​