Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Ngày 12/01/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.

 

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​