Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII)


Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 16/11/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và công văn số 4343-CV/BTGTW ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Phòng Tư tưởng và văn hoá doanh nghiệp, Ban TT&VHDN đăng tải toàn bộ các tài liệu sau:
- Kế hoạch số 321 -KH/ĐU ngày 23/11/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn;
- Link đăng ký mở điểm cầu và số lượng tham dự...


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​