Định hướng công tác tuyên truyền tiếp thu tại Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2023
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Định hướng công tác tuyên truyền tiếp thu tại Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2023. Đề nghị các đơn vị tham mưu triển khai trong sinh hoạt chi bộ định kỳ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Định hướng công tác tuyên truyền tiếp thu tại Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2023. Đề nghị các đơn vị tham mưu triển khai trong sinh hoạt chi bộ định kỳ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo. Chi tiết xin xem tại đây!

Trân trọng!Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​