Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Ngày 5,6 tháng 10 năm 2023, Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo TW đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 10/2023. Ban Tuyên giáo đảng uỷ Tập đoàn kính gửi các đồng chí Định hướng công tác tuyên truyền tiếp thu tại Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đồng chí Định hướng công tác tuyên truyền tiếp thu tại Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 10 năm 2023.

 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​