Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đơn vị Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023

Đề nghị các đồng chí tuyên truyền trong nội dung sinh hoạt chi bộ. xem tại đây!


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​